I Sverige tävlar vi normalt i 3 olika obstacle-klasser :) Halter Obstacle, där man leder hästen i grimma. Long line Obstacle, då man tömkör hästen. Och Driving Obstacle, där man kör hästen med en 2-hjulig rockard. Och som undantag så har vi Speed-Obstacle som är en Driving-Obstacle som går på tid.
I Sverige tävlar vi normalt i 3 olika obstacle-klasser :) Halter Obstacle, där man leder hästen i grimma. Long line Obstacle, då man tömkör hästen. Och Driving Obstacle, där man kör hästen med en 2-hjulig rockard. Och som undantag så har vi Speed-Obstacle som är en Driving-Obstacle som går på tid.
Undvik de här missarna, för de kan göra att ni blir diskade.
Undvik de här missarna, för de kan göra att ni blir diskade.
I Obstacleklasserna får man olika straffpoäng allt från 1/2 penalty för att slå i en bom till 10 penalty om hästen lämnar ground tie :) Så tänk att din häst kan slå i bommarna ganska många gånger utan att du drar på dig lika många penaltys som när din häst inte står kvar på ground tie :) Det lönar sig alltså ganska bra att träna ground tie =D ;)
I Obstacleklasserna får man olika straffpoäng allt från 1/2 penalty för att slå i en bom till 10 penalty om hästen lämnar ground tie :) Så tänk att din häst kan slå i bommarna ganska många gånger utan att du drar på dig lika många penaltys som när din häst inte står kvar på ground tie :) Det lönar sig alltså ganska bra att träna ground tie =D ;)
Något så enkelt som att vidröra hästen med handen ger dig 5 straffpoäng i en obstacleklass. Så klappa om hästen efter klassen. Vore ju synd att få 5 straffpoäng för att du berömmer din häst med en klapp inne på banan
Något så enkelt som att vidröra hästen med handen ger dig 5 straffpoäng i en obstacleklass. Så klappa om hästen efter klassen. Vore ju synd att få 5 straffpoäng för att du berömmer din häst med en klapp inne på banan
Va noga med var på banan det ska vara skritt och var det ska vara trav. Mer än 2 steg i fel gångart ger 3 straffpoäng
Va noga med var på banan det ska vara skritt och var det ska vara trav. Mer än 2 steg i fel gångart ger 3 straffpoäng
1 straffpoäng för att slå i eller trampa på en bom :) Kanske svårare att förstå de 2 sista raderna. Men tänk er en radda travbommar, eller skritt för den delen. Hästen ska ju sätta en hov mellan varje bom. Om hästen sätter 2 hovar eller hoppar över ett mellanrum, så blir det 1 straffpoäng.
1 straffpoäng för att slå i eller trampa på en bom :) Kanske svårare att förstå de 2 sista raderna. Men tänk er en radda travbommar, eller skritt för den delen. Hästen ska ju sätta en hov mellan varje bom. Om hästen sätter 2 hovar eller hoppar över ett mellanrum, så blir det 1 straffpoäng.
1/2 (ett halvt) straffpoäng för varje litet islag :) Men 19 små islag är fortfande bättre än att hästen går sin väg på ground tie =D
1/2 (ett halvt) straffpoäng för varje litet islag :) Men 19 små islag är fortfande bättre än att hästen går sin väg på ground tie =D

ÖVERSÄTTNING UR AMHAs REGELBOK 2018:

L-060 OBSTACLE CLASSES HALTER / DRIVING

A. En banskiss måste vara uppsatt i sekreteriatet minst (2) två timmar före klassen. Hästar får inte vara yngre än (2) två år för Halter Obstacle och inte yngre än (3) tre år för Obstacle Driving. Bandesignern får inte tävla i obstacleklassen.

B. Klassen ska bedömas på prestanda och utförande med betoning på uppförande. Ekipagen kommer att utvärderas på lyhördhet och villighet, plus allmän inställning.

C. Maximal tid 60 sekunder per hinder; domare kan uppmana ekipaget att fortsätta mot nästa hinder om det tar onödigt lång tid. Ekipaget straffas för onödig fördröjning eller överskriden tid vid hinder. Vägran vid hinder utgör inte klassdiskvalifikation. ( Ändrad 11-02, datum 01-03)

D. Galopp straffas i Obstacle Driving.

129 Hinderkrav:

1. Det ska vara minst fem (5) hinder och högst åtta (8).

2. Hindren ska byggas så att man undviker skador på hästar eller handlers.

3. Däck och trappsteg är förbjudna.

4. Hopphinder, om de används, får vara högst tolv (12) tum (30,5 cm) höga och en minsta bredd av fem (5) fot 152 cm. Det ska finnas markbom.  

5. Banan ska byggas till den bredaste vagnen.

F. På shower/tävlingar där open-, amateur- och youthklasser erbjuds, måste åtminstone tre (3 ) av hindren vara olika eller så ska vägarna genom hindren varieras för klasserna.

G. Att ge hästen godis/mutor för att uppmuntra att utföra ett hinder är inte tillåtet. Det innebär diskvalificering .

H. Banbyggaren ska vara tillgänglig för att svara på frågor om banan och vara tillgänglig för att gå banan med handlern samt domaren. Domaren ska gå banan med banbyggaren och handlers. Påhittighet och uppfinningrikedom av banbyggaren uppmuntras för att kombinera olika hinder så att hästens vilja och förmåga att behaga sin handler tydligt visas för både domare och publik. Emellertid bör onaturliga eller "skräck" hinder undvikas och alla hinder bör vara säkra för handlers såväl som hästar. Domaren har rätt att ändra banan för tidsaspekt och/eller säkerhet.

I. Föreslagna hinder:

1. Backa genom eller ut ur hindret

2. Kör/gå genom vatten eller simulerat vatten

3. Sätt på och ta bort utrustning (regnrock, sadel, etc.) från person eller häst.

4. Kör/gå genom smal passage

5. Ta upp ett föremål (brev, paraply, hink, flagga etc.) och placera den på en bestämd plats.

6. Kör/gå över bro eller simulerad bro

7. Kör/gå genom mönster skapat med koner (figur 8, serpentiner, klöverblad, etc.)

8. Ställ häst i cirkel, ground tie, gå runt hästen (endast halter obstacle)

9. Sätt hjulet i en cirkel, vänd hästen utan att hästen trampar i cirkeln (endast driving obstacle)

10. Side-pass, antingen en eller båda riktningarna. (endast halter obstacle)
 

Här ser vi Lillan i en Driving Obstacle. Första hindret går riktigt åt skogen. Men eftersom vi fortsätter att försöka ända tills domaren ber oss fortsätta till nästa hinder så klarar vi oss från att bli diskade. Och faktiskt, den här rundan räckte till seger.

Här ser ni Lillan och Kalle göra en vändning med hjulet i en rockring. När man börjar träna det här så nöjer man sig med ett steg eller två och det är inte så noga att hjulet står still. Gör det gärna från skritt i början. Efter hand som hästen förstår mer och mer så begär man fler och fler steg och att det blir mer på stället än framåt. Till slut funkar det ungefär som på filmen.

Här ser vi Gold Charm i en Speed-Obstacle.